Chuẩn Bị TDB

Chuẩn Bị TDB

/AddCommand Q ? DirectShortcutSkill(0)
AddCommand T ? DirectShortcutUseItemByPage(0,2)
( Dùng T ăn máu Ô số 2 )
/AddCommand F ? ShortcutUseItem(6)
( Dùng F ăn máu ô số 6 )
/AddCommand W ? DirectShortcutSkill(1)
/AddCommand E ? DirectShortcutSkill(2)
/AddCommand M ? Switch([[horse]])
Lên xuống ngựa = M
/AddCommand Q ? ShortcutUseItem(0)
/AddCommand E ? Switch([[run]])
Các điều lưu ý :
9h-10h : Đổi pass + log acc tại ctc19
10h-11h : Chỉnh Auto + Combo + chỉnh phím cho từng máy , chỉ anh em cách xài
11h-12h : AE vào test tại Ctc19
12h-12h30 : Vào đấu trường mua máu , thuốc , tẩy tủy chuẩn bị 

II Chú ý :
- Quốc + Inu canh máy chủ
- Mang Laptop theo dự phòng 
- Gửi Neobi danh sách ID

Chia Đội


 


 /AddCommand Q ? DirectShortcutSkill(0)
/AddCommand W ? DirectShortcutSkill(1)
/AddCommand E ? DirectShortcutSkill(2)

Nhan Q dung Phi phong dat o so 5
/AddCommand Q ? ShortcutUseItem(4)
Nhan W dung Phi phong dat o so 6
/AddCommand W ? ShortcutUseItem(5)
 
 
Gán nút đi bộ-chạy R
/AddCommand R ? Switch([[run]])
 
Gán nút lên - xuống ngựa M
/AddCommand M ? Switch([[horse]])
 
Gán nút ngồi thiền V
/AddCommand V ? Switch([[sit]]
 
Gán nút lên - xuống ngựa M thành nút số 4
/AddCommand 4 M Switch([[horse]])
 
0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang