Hạo Thiên - Dược Sơn
0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

A Thông - Hỏa
0967999679

Ad Quang Vinh GD
0968282577

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Offline bang lớn nhất VLTK

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang