Liên Hệ Trực Tuyến


Đại_Ca_Lãnh_Đạo
Mr Khang 0968.111.113
Tiểu Ni Cô
Cường 096390.3333
Thái Sở Đàm
Mr Thông 0908.45.46.47
Trảm Thiên Long
Long Gà 0938.220.610
Mr Ball (GS)
Mr Ball : 0919010976

Đang Online

Đang online:
15
Truy cập hôm nay: 21
Truy cập hôm qua: 23
Tổng số truy cập: 70
Truy cập trung bình: 24

Nam Long


                               Tổng kết giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 15 
                                                       ( Minh Vương 1 + Kim Long + Vĩnh Lạc )
  


Danh sách người cầm acc Minh Vương 1 : http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/1000054-danh-sach-cam-acc-minh-vuong.html

Danh sách người cầm acc Kim Long : http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/1000053-danh-sach-cam-acc-kim-long.html

Danh sách người cầm acc Vĩnh Lạc :
http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/1000052-danh-sach-cam-acc-vinh-lac.html                                                           TỔNG KẾT MINH VƯƠNG 1

                                              Chi Phí Minh Vương 1
Ngày Mục đích chi Số tiền
  Vòng Loại  
4/20/2014 Họp BCH sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng  850,000
4/21/2014 Café họp BCH lên ngũ hành, ép ngọc cho đội hình 1,100,000
  Nạp xu rút ngọc, ép ngọc, thuê ngọc 2,600,000
4/22/2014 Café copy acc và trả ngọc cho đội hình 1,200,000
  Nạp thêm xu để trả tiền thuê ngọc và rút ngọc 1,500,000
4/23/2014 Café vào đấu trường lập bang, chuyển phái, tẩy skill, xào đồ 1,100,000
  Nạp xu chuyển phái, tẩy skill, mua trang bi Minh Phượng 10,000,000
4/27/2014 Tiền net và cafe trận Minh Vương vs Vân Du 800,000
  Nạp thêm xu để chuyển phái, tẩy skill, mua Minh Phượng 3,000,000
5/2/2014 Tiền in bản đồ và chi phi lặt vặt  1,200,000
5/4/2014 Tiền net trận Minh Vương vs Tản Hoa 5,000,000
  Tiền xu trận Minh Vương vs Tản Hoa (nạp dư để đánh trận sau) 4,000,000
  Vòng 1/6  
5/16/2014 Café họp BCH 1,200,000
5/17/2014 Tiền net trận Minh Vương vs Kim Long (dù ko đánh nhưng vẫn hùn
phụ Vĩnh Lạc thuê net)
2,500,000
  Tiền thuê 5 bộ trang bị Văn Cương của Vạn Kiếm 6,000,000
5/18/2014 Tiền net trận Minh Vương vs La Sát 1 5,000,000
  Tiền xu trận Minh Vương vs La sát 1 7,500,000
  Tiền bồi dưỡng kỹ thuật phòng máy 1,000,000
  Bán Kết  
5/22/2014 Café họp BCH  800,000
5/24/2014 Tiền net Minh Vương vs La Sát 2 3,500,000
  Chung Kết  
6/1/2014 Tiền net Minh Vương vs La Sat 1 5,000,000
  Tiền xu Minh Vương vs La Sát 1 13,500,000
  Tiền bồi dưỡng kỹ thuật phòng máy 1,000,000
  Tiền thuê người cầm acc (xem danh sách bên dưới) 17,250,000
  Tiền lương BCH 20,000,000
  Tiền café đấu giá đồ THDNB 2,500,000
  Tiền mua lại dàn amly trả cho Vũ Long 2,000,000
    121,100,000đ


                                                   Tiền đấu giá Phần Thưởng
Vật Phẩm SL Tiền trung bình 1 món  Thực Thu
Tinh Xảo Càn Khôn (Cấp 8) + 2 skill 1 117,000,000 117,000,000
Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả 1 54,000,000 54,000,000
Cố Sơn Chi Phá Nguyệt Cảnh Liên 1 126,000,000 126,000,000
Ngựa Siêu Quang 2 12,600,000 25,200,000
1 cặp Tinh Xảo Vô Danh (Cấp 9) 2 14,625,000 29,250,000
Bộ trang bị Vũ Liệt 2 46,800,000 93,600,000
Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả 27 400,000 10,800,000
Hoàng Chân Đơn 54 Phát a e mỗi người 1 cục 0
Hỗn Nguyên Chân Đơn 27 25,000 675,000
6 Văn Tinh (cấp 8) 6 20,700,000 124,200,000
12 Văn Cương  (cấp 5) 12 2,603,571 31,242,857
12 Văn Ting (cấp 5) 12 3,223,929 38,687,143
8 Phi Phong (cấp 7) 8 2,490,000 19,920,000
Tổng tiền đấu giá 670,575,000đ


                                         Tổng Kết Minh Vương 1
Tiền thu 60 Cổ Phần Đội Hình 120,000,000
Tiền đấu giá phần thưởng 670,575,000
Chi Phí Tổ Chức 121,100,000
20% BCH 134,115,000
Tiền còn lại chia anh em 535,360,000
1 Cổ Phần nhận được 8,922,667đ


Danh sách cầm acc từng trận của Minh Vương 1 AE click vào đây xem : http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/1000054-danh-sach-cam-acc-minh-vuong.html


===========================================================================================================

                                                            TỔNG KẾT VĨNH LẠC


                                                    Chi Phí Vĩnh Lạc
Ngày Mục đích chi Số tiền
  Vòng Loại  
4/25/2014 Café vào đấu trường lập bang, chuyển phái, tẩy skill, xào đồ 800,000
  Nạp xu chuyển phái, tẩy skill, mua trang bi Minh Phượng 6,000,000
4/27/2014 Nạp thêm xu để chuyển phái, tẩy skill, mua Minh Phượng 1,500,000
5/2/2014 Café lên danh sách cầm acc, chia team ngũ hành 300,000
5/3/2014 Tiền net trận Vĩnh Lạc vs Thiên Tầm 3,500,000
  Tiền xu trận Vĩnh Lạc vs Thiên Tâm 6,500,000
5/6/2014 Họp café tạo 3 nhân vật cho đội Vĩnh Lạc 750,000
5/17/2014 Tiền net trận Vĩnh Lạc vs Vạn Kiếm (MV 1 hỗ trợ) 2,500,000
5/25/2014 Tiền net Vĩnh Lạc vs Giang Tân 3,500,000
  Tiền cầm acc 9,100,000
  Tổng tiền 34,450,000đ

       
                                                   Tiền đấu giá phần thưởng
Vật phẩm SL Tiền trung bình 1 món Thực thu
Ngựa Siêu Quang 1 12,600,000 12,600,000
Mặt nạ Chiến Trường Vương Giả 8 400,000 3,200,000
Hoàng Chân Đơn 27 45,000 1,215,000
Hỗn Nguyên Chân Đơn 8 25,000 200,000
1 Văn Tinh (cấp 8) 1 20,700,000 20,700,000
6 Văn Tinh (cấp 5) 6 3,223,929 19,343,571
6 Văn Cương (cấp 5) 6 2,603,571 15,621,429
3 Phi Phong (cấp 7) 3 2,490,000 7,470,000
Tổng tiền     80,350,000đ


                                              Tổng Kết
Tiền đấu giá phần thưởng 80,350,000
Chi Phí Tổ Chức 34,450,000
Tiền còn lại 45,900,000
35% BCH  16,065,000
15% nhà đầu tư 6,885,000
Tiền còn lại chia anh em 22,950,000
1CP AE nhận dc 425,000đ

Danh sách cầm acc từng trận của Vĩnh Lạc AE click vào đây xem :  http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/1000052-danh-sach-cam-acc-vinh-lac.html-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       TỔNG KẾT KIM LONG 

                                      Chi Phí Kim Long
Ngày Mục đích chi Số tiền
  Vòng Loại  
4/24/2014 Café vào đấu trường lập bang, chuyển phái, tẩy skill, xào đồ 950,000
  Nạp xu chuyển phái, tẩy skill, mua trang bi Minh Phượng 8,000,000
4/27/2014 Nạp thêm xu để chuyển phái, tẩy skill, mua Minh Phượng 2,000,000
5/2/2014 Café lên danh sách cầm acc, chia team ngũ hành 600,000
5/3/2014 Tiền net trận Kim Long vs Quang Phục 3,500,000
  Tiền xu trận Kim Long vs Quang Phục 1,200,000
5/4/2014 Tiền net trận Kim Long vs Lăng Tiêu 3,500,000
  Tiền xu trận Kim Long vs Lăng Tiêu 8,000,000
5/22/2014 Café họp BCH tạo 3 nhân vật cho Kim Long 650,000
5/24/2014 Tiền net Kim Long vs Thương Lang 3,500,000
5/25/2014 Tiền net Kim Long vs Tản Hoa 3,500,000
  Bồi dưỡng kỹ thuật phòng máy 500,000
6/1/2014 Tiền net Kim Long vs Giang Tân (thuê toàn bộ 1 khu) 5,000,000
  Tiền lương BCH 10,000,000
  Tiền cầm acc (xem danh sách bên dưới) 14,850,000
  Tổng Chi Phí 65,750,000


                                 Đấu giá phần thưởng Kim Long
Vật Phẩm SL Giá trung bình 1 món Thực thu
Ngựa Siêu Quang 1 12,600,000 12,600,000
Tinh Xảo Vô Danh (cấp 9) 2 14,625,000 29,250,000
Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả 12 400,000 4,800,000
Hoàng Chân Đơn 27 45,000 1,215,000
Hỗn Nguyên Chân Đơn 12 25,000 300,000
Ngựa Xích Long Câu 1 1,800,000 1,800,000
Mặt Nạ Chiến Trường Vương Giả 6 400,000 2,400,000
Hoàng Chân Đơn 27 45,000 1,215,000
Hỗn Nguyên Chân Đơn 6 25,000 150,000
2 Văn Tinh (cấp 8) 4 20,700,000 82,800,000
2 Văn Tinh (cấp 5) 10 3,223,929 32,239,286
2 Văn Cương (cấp 5) 10 2,603,571 26,035,714
2 Phi Phong (cấp 7) 7 2,490,000 17,430,000
Tổng tiền     212,235,000đ


                             Tổng Kết Kim Long
Tiền thu 60 Cổ Phần Đội Hình 90,000,000
Tiền đấu giá phần thưởng 212,235,000
Chi Phí Tổ Chức 65,750,000
20% BCH 42,447,000
Tiền còn lại chia anh em 194,038,000
1 Cổ Phần nhận được 3,233,967đ

Danh sách cầm acc từng trận của Kim Long AE click vào đây xem : http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/1000053-danh-sach-cam-acc-kim-long.html