Tổng kết đấu giá trang bị HKMP

Tổng kết đấu giá trang bị HKMP

$$$ Đấu giá 4/1/2016

Đấu giá 4/1/2016 , Tổng thu : 19 triệu 165 nghìn VNĐ


 

$$$ Đấu giá 8/12/2015

Đấu giá 8/12/2015 , Tổng thu : 12 triệu 710 nghìn VNĐ


 

$$$ Đấu giá 23/11/2015

Đấu giá 23/11/2015 , Tổng thu : 17 triệu 650 nghìn VNĐ$$$ Đấu giá 31/10/2015

Đấu giá 31/10/2015 , Tổng thu : 3 triệu 50 nghìn VNĐ 

$$$ Đấu giá 13/10/2015

Đấu giá 13/10/2015 , Tổng thu : 2 triệu 450 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 27/9/2015

Đấu giá 27/9/2015 , Tổng thu : 850 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 22/9/2015

Đấu giá 22/9/2015 , Tổng thu : 800 nghìn VNĐ

$$$ Đấu giá 13/9/2015

Đấu giá 13/9/2015 , Tổng thu : 2 triệu 510 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 7/9/2015

Đấu giá 7/9/2015 , Tổng thu : 1 triệu 665 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 30/8/2015

Đấu giá 30/8/2015 , Tổng thu : 1 triệu 865 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 23/8/2015

Đấu giá 23/8/2015 , Tổng thu : 2 triệu 335 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 16/8/2015

Đấu giá 16/8/2015 , Tổng thu : 6 trăm 80 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 8/8/2015

Đấu giá 8/8/2015 , Tổng thu : 1 triệu 280 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 1/8/2015

Đấu giá 1/8/2015 , Tổng thu : 3 triệu 905 nghìn VNĐ


$$$ Đấu giá 26/7/2015

Đấu giá 26/7/2015 , Tổng thu : 2 triệu 680 nghìn VNĐ


 
$$$ Đấu giá 20/7/2015

Đấu giá 20/7/2015 , Tổng thu : 2 triệu 685 nghìn VNĐ


 
$$$ Đấu giá 11/7/2015
Đấu giá 11/7/2015 , Tổng thu : 2 triệu 145 nghìn VNĐ 
$$$ Đấu giá 4/7/2015
Đấu giá 4/7/2015 , Tổng thu : 9 triệu 815 nghìn VNĐ$$$ Đấu giá 27/6/2015
Đấu giá 27/6/2015 , Tổng thu : 7 triệu 65 nghìn VNĐ 
$$$ Siêu khuyến mãi hàng tồn$$$ Đấu giá 20/6/2015
Đấu giá 20/6/2015 , Tổng thu : 6 triệu 1 trăm nghìn VNĐ 

$$$ Đấu giá 13/6/2015
Đấu giá 6/6/2015 , Tổng thu : 8 triệu 2 trăm nghìn VNĐ 
$$$ Đấu giá 6/6/2015

Đấu giá 6/6/2015 , Tổng thu : 10 triệu VNĐ 
$$$ Đấu giá 30/5/2015

Đấu giá 30/5/2015 , Tổng thu : 425 nghìn vạn lượng 


 
$$$ Đấu giá 29/5/2015

Đấu giá 29/5/2015 , Tổng thu : 2,493 triệu vạn lượng 

 
0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang