Tổng kết đấu giá trang bị HKMP Mới

Tổng kết đấu giá trang bị HKMP Mới

Nội quy đấu giá đồ HKMP
http://tamquoc.com.vn/tin-tuc/noi-quy-dau-gia-do-hkmp-va-kho-trang-bi-hao-thien-bang-52.html


Đấu giá tháng 11 (1-30/11) , Tổng thu : 35 triệu 300 VNĐ

Đấu giá tháng 10 (28/9-31/10) , Tổng thu : 37 triệu VNĐ


 

0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang