Tin Trong Game

Tin Trong Game

Thông báo copy nhân vật  15/12/2014

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014 (13/12/2014)

 

  • Thời gian copy nhân vật vào đấu trường: Từ 11h00 - 16h00 ngày 15/12/2014.
  • Lưu ý quá trình copy nhân vật:
Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang (08/10/2014)

 

Ngày 14/12 Bốc thăm giải tuyệt đỉnh bang 
Trang12
0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang