Hạo Thiên Tam Tuyệt

Hạo Thiên Tam Tuyệt

***PHÍM TẮT

Cài phím bơm máu :
/AddCommand Q ? ShortcutUseItem(0)

Cài phím ra chiêu :
/AddCommand W ? DirectShortcutSkill(0)
/AddCommand E ? DirectShortcutSkill(1)

Cài phím ngựa , đi bộ :
/AddCommand space ? Switch([[horse]])
/AddCommand space ? Switch([[run]])
 
/AddCommand W ? ShortcutSkill(0)
/AddCommand E ? ShortcutSkill(1)

0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang