Đấu giá phần thưởng Tuyệt Đỉnh Bang 2 - HT & NL

Đấu giá phần thưởng Tuyệt Đỉnh Bang 2 - HT & NL


                ĐẤU GIÁ TUYỆT ĐỈNH BANG II : HẠO THIÊN & NAM LONG 
                                           
                                       

Vật Phẩm
 
   HSD    Giá Khởi điểm Bước Giá STT     Người đấu            Giá đấu         Vật Phẩm đấu  Thời Gian Chốt - Lưu Ý
VLTK Công Thành ChiếnVô danh Giới Chỉ
 (1 cặp)
1/8/2016 20.000.000
/1 cặp
2.000.000 1 Kinh Kha 100.000.000    
2 Louis Vuitton 97.000.000    
3 Quang Anh 70.000.000   ĐÃ CHỐT
4 Tiên Hoàng 60.000.000    
5 ĐCLD 50.000.000    
6        
Hoàng Kim Môn Phái - Loại 1 
 (5 món)
1/8/2016 10.000.000
/1 món
1.000.000 1 Louis Vuitton 39.000.000 Đai Ma Sát ĐÃ CHỐT

Không được chọn : 
Nón Đồng Cừu
Đao Tứ Không
Nỏ Thiên Quang
Bao Tay Thiên Quang
2 Louis Vuitton 39.000.000 BT Ma Sát
3 Tiên Hoàng 38.000.000 BT Vô Gian
4 Tiên Hoàng 38.000.000 Kiếm Lăng Nhạc
5 Tiên Hoàng 38.000.000 NB Lăng Nhạc
6 Tý Sọ 37.000.000  
7 Louis Vuitton 37.000.000  
Hoàng Kim Môn Phái - Loại 2
 (3 món)
Vĩnh Viễn 8.000.000
/1 món
1.000.000 1 Cường ShenLong 32.000.000 Đao Sương Tinh
ĐÃ CHỐT

Không được chọn : 
Bổng Địch Khái
BT Đồng Cừu
NB Vô Ma 
2 Tín KaKa Trần 29.000.000 Giày Vô Ma
3 Louis Vuitton 29.000.000 Kiếm Cập Phong
4 ĐCLĐ 28.000.000  
5 Louis Vuitton 28.000.000  
Hoàng Kim Môn Phái - Loại 2
(4 món)
1/8/2016 4.000.000
/1 món
1.000.000 1 Tiên Hoàng 16.000.000   ĐÃ CHỐT

Được chọn 2 món
trùng nhau
2 Tiên Hoàng 16.000.000  
3 Tiên Hoàng 16.000.000  
4 Tiên Hoàng 16.000.000  
5 Louis Vuitton 15.000.000  
6 Tín KaKa Trần 14.000.000  
Hoàng Kim MP - Loại 3
 (4 món
)
Vĩnh Viễn 4.000.000
/1 món
1.000.000 1 Tín KaKa Trần 14.000.000 Áo Băng Hàn ĐÃ CHỐT

Được chọn 2 món
trùng nhau
2 Tín KaKa Trần 14.000.000 Giày Phục Ma
3 Tín KaKa Trần 14.000.000 Đai Địch Khái
4 ĐCLĐ 13.000.000 Áo Băng Hàn
5 ĐCLĐ 13.000.000  
6 Điêu Thuyền 13.000.000  
VLTK Công Thành ChiếnMặt Nạ Vương Giả
(5 cái)
1/8/2016 1.000.000
/1 cái
500,000 1 ĐCLĐ 14.000.000    
2 Cường ShenLong 13.000.000    
3 Cường ShenLong 13.000.000   ĐÃ CHỐT
4 Pé Thy 13.000.000    
5 ĐCLĐ 12.000.000    
VLTK Công Thành ChiếnBộ Hồng Ảnh Maxop
(4 bộ)
Vĩnh Viễn 10.000.000
/1 bộ
1.000.000 1 Quang Anh 20.000.000    
2 Dong Nguyen 19.000.000    
3 Cường ShenLong 19.000.000   ĐÃ CHỐT
4 Nhut Phan 19.000.000    
5 ĐCLĐ 19.000.000    
6        
VLTK Công Thành ChiếnBộ Hoàn Mỹ An Bang Maxop
(4 bộ)
Vĩnh Viễn 3.000.000
/1 bộ
500,000 1 Đoàn Tráng 8.000.000    
2 Pé Thy 7.500.000    
3 Tín KaKa Trần 7.500.000   ĐÃ CHỐT
4 Cường ShenLong 7.500.000    
5 ĐCLĐ 7.000.000    
6 ĐCLĐ 7.000.000    
VLTK Công Thành ChiếnNgựa Bôn Tiêu
(5 con)
Vĩnh Viễn 3.000.000
/1 con
500,000 1 Cường ShenLong 6.500.000    
2 ĐCLĐ 6.500.000    
3 ĐCLĐ 6.500.000    
4 Louis Vuitton 6.000.000   ĐÃ CHỐT
5 Louis Vuitton 6.000.000    
6        
7        
VLTK Công Thành ChiếnNgựa Phi Vân
(5 con)
Vĩnh Viễn 1.000.000
/1 con
200,000 1 ĐCLĐ 1.200.000    
2 ĐCLĐ 1.200.000    
3 Bí Mật  1.200.000   ĐÃ CHỐT
4 Hạo Thiên Bang 1.200.000    
5 Hạo Thiên Bang 1.200.000    
6        
7        
VLTK Công Thành ChiếnQuả Đại Hoàng Kim
[10 bộ - 15 quả/1 bộ] 
1/5/2016
200.000
/1 bộ
50,000 1 Lữ Vương 600.000    
2 Lữ Vương 600.000    
3 Lữ Vương 600.000    
4 Lữ Vương 600.000    
5 Pé Thy 550.000    
6 Pé Thy 550.000   ĐÃ CHỐT
7 Pé Thy 550.000    
8 Pé Thy 550.000    
9 Pé Thy 550.000    
10 Pé Thy 550.000    
11 ĐCLĐ 500.000    
12        
13        
14        
15        
VLTK Công Thành ChiếnThiết La Hán - Lễ Bao
[3 bộ - 50 lễ bao/1 bộ]
1/5/2016 200.000
/1 bộ
50,000 1 Pé Thy  450.000    
2 Pé Thy  450.000   ĐÃ CHỐT
3 Pé Thy  450.000    
4        
5        
18.300 KNB  Vĩnh Viễn 10.000.000 500,000 1 ĐCLĐ 15.000.000   ĐÃ CHỐT
2 Pé Thy 14.500.000  
3      
4      
5      
Tổng Thu               733,050,000 


Liên hệ Ad Quang Vinh để gia nhập và đặt cọc

Group đấu giá Online :
https://www.facebook.com/groups/daugiatdb/

Group Võ Lâm Thương Hội - CTC - Tuyệt Đỉnh Bang :
https://www.facebook.com/groups/VLTH.QuangVinh

 

Hình ảnh trang bị Hoàng Kim Môn Phái
http://ctc.zing.vn/su-kien/giai-dau-tuyet-dinh-bang-2/phan-thuong-161.html#MainContent 
0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang