Hạo Thiên Minh Chủ I : Vang danh TN - Lữ Bố

Hạo Thiên Minh Chủ I : Vang danh TN - Lữ BốVideo Clip :


TRỰC TIẾP TẠI : http://talktv.vn/haothienlivestream
Bán kết + Chung kết : Đánh 5 ván => thắng 3 đi tiếp
 

0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới


Notice: Undefined variable: size in /home/tamquoc/web/tamquoc.com.vn/public_html/thueVest/template/osanpham.php on line 158

Notice: Undefined variable: size in /home/tamquoc/web/tamquoc.com.vn/public_html/thueVest/template/osanpham.php on line 158

Notice: Undefined variable: size in /home/tamquoc/web/tamquoc.com.vn/public_html/thueVest/template/osanpham.php on line 158

Notice: Undefined variable: size in /home/tamquoc/web/tamquoc.com.vn/public_html/thueVest/template/osanpham.php on line 158

Notice: Undefined variable: size in /home/tamquoc/web/tamquoc.com.vn/public_html/thueVest/template/osanpham.php on line 158

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang