Tổng kết HKMP

Tổng kết HKMP

►►►Thiếu Lâm : 18 rương
Tháng 10 - 11 rương
Tháng 11 - 8 rương

 
 
 Quang Anh : 4 món

 

 Đại Ca Lãnh Đạo : 3 món


 Tôn Quyền : 2 món

 
 
TG Tôm Hấp Bia : 4 mónNgụy Diên : 3 món


TG Hàu Mù Tạt : 2 món 


Bang giữ : 1 món TL

 
►►►Đường Môn : 14 rương
Tháng 10 - 10 rương
Tháng 11 - 4 rương
    
 
    

    
Tào Chân [LTT] : 8 món

        
Giày Sâm Hoàng + 
Đai Băng Hàn
Huy Thiếu Gia : 3 món


Tư Mã Chiêu : 1 món 
 
 
►►►Nga Mi : 12 rương
Tháng 10 - 7 rương
Tháng 11 - 8 rương
  
Trúc Nhi : 2 món


Lữ Linh Kỳ - Nami : 1 món
 
     
 
NMC Hoàng Nguyệt Anh @2 : 3 món

 Áo +  Đai NMK
NMK Hoàng Nguyệt Anh @1: 3 món

Nón NM buff
Bang giữ : 1 món NM

►►►Cái Bang : 18 rương
Tháng 10 - 8 rương
Tháng 11 - 10 rương

    
     
Hoàng Cái [Ku Nhí] : 3 món
 

Điêu Thuyền - Ông Bầu : 1 món


Đại Kiều : 1 món
 
 

   CBR Phi Long Đại Đế : 3 món


 Bổng CB

CBB Hứa Chử : 4 món


Bang giữ : 2 món CB 

 
►►►Võ Đang : 19 rương
Tháng 10 - 11 rương
Tháng 11 - 8 rương
 
             
 

Thoái Phong : 5 món
Luis Vuitton : 3 món 


My Phu Nhân : 1 món 
      
 
         
Tuấn Nguyễn: 4 món

 + Kiếm
Bang giữ : 2 món VĐ   
 

0909 888 929
Đại Ca Khang ĐCLD
0968111113

A Nghĩa - Lý Mạc Sầu
0908221063

Mr Thành - Tôn Sách
01269717000

Ad Quang Vinh
0902.78.78.68

A Thông - Hỏa
0967999679

Tên Tài Khoản Ngân Hàng

CTK: Nguyễn Đức Nghĩa,
STK 0331003710452
Tại: Ngân Hàng VietComBank
chi nhánh Nguyển Sơn.

SDT : 0908221063


Tin Tức Mới

Thông báo copy nhân vật 15/12/2014

Diễn ra Lễ bốc thăm chia nhánh Tuyệt Đỉnh Bang